Како да проверите дали некој е регистриран е-трговец?

Како да проверите дали некој е регистриран е-трговец?

Информирајте се!

Секогаш детално читајте ги рецензиите (reviews), коментари од други корисници и оцена на искуства.

Политика на рефундација

Проверете дали е-продавачот јавно го има истакнато името на правниот назив, адресата и останатите контакт детали, дали има истакнато политика на рефундација на производите, политика на приватност, услови за користење итн…

Верификуван е-трговец

Проверете ја листата на е-трговци кои поседуваат „беџ за верификуван е-трговец”.

Регистрирани е-трговци

Проверете ја листата на е-трговци регистрирани во една од петте банки кои нудат е-трговија во С.Македонија.

Оваа веб-страница е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржините на веб-страницата им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.