Политика на приватност

Со цел успешно споделување на сите содржини како текстуални, визуелни, аудио материјали и бази на податоци, при вашата регистрација ни се потребни Вашето име, презиме, компанија, вебсајт, телефонски број, е-маил и избрано корисничко име.  Во име на Асоцијација за е-трговија на Македонија и иницијативата еCommerce4all се обврзуваме дека ќе ја заштитиме приватноста на сите наши корисници. Ги собираме само неопходните основни податоци, податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно добрите деловни обичаи и со цел овозможување квалитетно искуство на веб платформата. На корисниците им даваме можност за одлука дали сакаат да се одјават или не од маилинг листата за newsletter. Сите податоци за корисниците грижливо се чувани од губење, уништување, фалсификување или неавторизиран пристап. Вработените во Асоцијација за е-трговија се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

Еcommerce4all.mk користи „cookies“  со цел да им овозможи на корисниците да го прилагодат користењето на интернетот на своите потреби. Cookie е текстуален фајл кој се доделува на хард дискот на компјутерот на корисникот од страна на мрежниот сервер. Cookies не можат да бидат искористени за да направат било каква промена, да стартуваат програм или да пренесат вирус до компјутерот на корисникот. Тие се доделуваат единствено на корисниците и можат да бидат прочитани од страна на мрежниот сервер во доменот кој Ви ги пратил. Една од нивните основни намени тнр. сookies е да Ви обезбеди погодности кои ќе Ви заштедат време.

Содржината на платформата ecommerce4all.mk е наменета за лица над 18 години. Доколку лице под 18 години ги доставило своите лични податоци без согласност на неговите/нејзините родители и/или старатели, тие треба веднаш да ја известат Асоцијацијата за е-трговија на Македонија. 

Согласност и промена на условите

Користењето на нашите сервиси подразбира согласност на корисникот со наведените услови на користење. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија преку иницијативата ecommerce4all.mk се обврзува дека ќе се придржува до сè што е претходно наведено, а сите промени на условите стануваат важечки дури по објавувањето на оваа страница.