Опис и значење на беџот за верификација

Потребата за зголемување на довербата во онлајн продавниците од една страна, но и потребата за зголемување на свеста кај купувачите и правење разлика помеѓу регистрирани е-трговци и нерегистрирани субјекти кои учествуваат во онлајн продажбата (како дел од сивата економија) и претставуваат нелојална конкуренција за регистрираните е-продавници станува се поголема во време кога е-трговијата зема сѐ поголем замав, а луѓето сѐ повеќе се охрабруваат да купуваат онлајн.

Со цел да се доближат до граѓаните онлајн продавниците кои ги исполнуваат неопходните регулативи и правила за работење во е-трговијата и да се мотивираат постоечките е-трговци да ги имплементираат во своето работење, воведовме „Беџ за верификуван е-трговец”, кој ќе овозможи јасна дистинкција на онлајн продавниците кои се регистрирани субјекти и ги исполнуваат основните правила и законски прописи од останатите онлајн продавници кои не се целосно усогласени или пак воопшто не се регистрирани и се дел од сивата економија.

Беџот е визуелна ознака која ќе биде поставена на веб страниците на домашните е-продавници, која ќе им помогне на купувачите полесно да проценат дека станува збор за регистриран правен субјект кој ги има имплементирано сите неопходни законски регулативи во работењето.

Беџот ќе биде поставен само кај е-трговците кои самостојно ќе аплицираат за ваков беџ за верификација, а во исто време ги поминале соодветните проверки од АЕТМ за неопходни регулативи и обврски за работењето во е-трговијата.

За да се зголеми свеста и значењето на беџот, АЕТМ ќе започне со активна маркетинг кампања која ќе биде истовремено промовирана на повеќе различни маркетинг канали.

Бенефити од користење на беџ

Бенефити за е-трговците:

 • Вашата е-продавница е дел од листата на верификувани е-трговци од АЕТМ
 • Зголемување на посетите на вашата веб продавница преку промотивните активности на АЕТМ за листата на верификувани е-трговци
 • Зголемена доверба кај постојните и нови купувачи
 • Зголемена препознатливост и доверба во вашата продавница

Бенефити за купувачите:

 • Зголемена доверба при купување од верифициран е-трговец
 • Сигурност дека е-трговецот е регистриран и работи согласно регулативата
 • Сигурност дека е-трговецот има политика за враќање на производите и купувачот има заштита согласно Законот за заштита на потрошувачи

Како до беџ на мојата веб продавница?

Стекнувањето со беџот за верификација е бесплатно за првите 50 е-трговци (обезбедено од Проектот за развој на деловниот екосистем на УСАИД).

За да се дојде до беџ, секој е-трговец треба да пополни краток онлајн прашалник во кој одговара дали ги исполнува основните правила и законски прописи за работење во е-трговија. Одговорите од прашалникот потоа пристигнуваат до АЕТМ каде што се прави проверка на веб страницата за секој еден е-трговец.

Доколку е-трговецот задоволува најмалку 80% од критериумите (при исполнување на задолжителните основни критериуми) е-трговецот ќе може да се стекне со беџ за верификација и ќе му биде испратен беџот за поставување на неговата веб продавница.

Во спротивно, до е-трговецот ќе се испратат корективни насоки кои доколку ги исполни во рок од еден месец, ќе може да се стекне со беџот, во спротивно истиот ќе биде одбиен.

Е-трговецот има право да го промовира беџот пред своите потрошувачи, со цел зголемување на довербата во неговиот бренд.

Аплицирај

  Регулатива и општи информации


  Дали единствениот даночен број на Вашата компанија е поставен јавно на веб страницата на вашата е-продавница?


  Дали имате поставено контакт информации односно седиште/адреса/email адреса на веб страницата на вашата е-продавница?


  Дали на вашата е-продавница има поставено Политика за приватност и заштита на лични податоци достапна за информирање на корисниците?


  Дали на вашата е-продавница има поставено поставени Услови за користење?


  Дали вашата е-продавница има поставено Политика за користење на колачиња (cookies)?

  (Колачињата се мали текстуални датотеки кои се запишуваат при посета на некоја веб страна. Колачињата чуваат информации за поставки во веб прелистувачот, како на пример: јазик, големина на фонт итн.)


  Дали во делот за регистрација на корисниците ги имате јасно поставено одделните Политики (без однапред штиклирани checkbox) со кои купувачот треба да се согласи?


  Дали вашата е-продавница има SSL сертификат (https) во URL-то на вашата веб продавница т.е. во веб адресата на вашата веб продавница?


  Дали продавате и доставувате физички производи до купувачите?

  Достава

  Дали на вашата веб страница се јавно објавени сите трошоци на кои подлежи купувачот, вклучувајќи ги трошоците за доставата на производите?


  Дали на вашата веб страница е јавно објавен рокот на испораката на производите?


  Дали на вашата веб страница се јавно објавени начините за подигнување/ достава на производите?


  Дали вашата е-продавница има јавно објавено Политика за враќање на производите?


  Дали купувачите имаат можност да направат лесно корекција на податоците за испорака?

  Е-плаќање

  Дали вашата е-продавница прифаќа плаќање со платежна картичка?


  Дали на вашата е-продавница се истакнати картичните организации со кои може да се врши е-плаќање?


  Дали на вашата веб страница се јасно истакнати цените на производите /услугите кои се нудат (со вклучени даноци или други трошоци)?


  Дали купувачот добива потврда на неговата email адреса за направена онлајн нарачка?


  Дали вашата потврдата за прием на нарачка ги содржи сите следни информации:

  • Број на нарачка

  • Датум

  • Информации за продавачот (назив, адреса, контакт)

  • Назив на купениот производ/услуга

  • Наплатената цена


  Листа на е-трговци