Е-ПЛАЌАЊЕ - ДОМАШНА ПОНУДА И МОЖНОСТИ?

Овој модул ќе ги прикаже сите детали, информации и можности кои се нудат од 5-те банки при имплементација на платежен процесор.

 

При мапирање на проблемите за развој на е-трговијата, како еден од проблемите кој се појави беше и недоволна информираност за можностите кои се нудат при имплементација на платежен процесор во Република Северна Македонија.

Овој модул детално ја објасни постапката за имплементација на платежен процесор, ги прикажува можностите кои ги нудат платежните процесори, како и условите кои секоја од банките ги има за имплементација на е-плаќање.

Целта на овој модул е да ве запознаеме со понудата за имплементација на платежен процесор и со институциите кои тоа го нудат.